חיפוש באתר

טפסים

תקנון ונהלי הרשמה לשנת הפעילות תשע"ט -

הנחיות למילוי הטופס:

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

* שנת הפעילות בחוגי המתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח .
* בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשה והחגים במהלך השנה. ימי חג (ראש השנה, כיפור וסוכות בהם המשק סגור יקוזזו ממחיר החוג).
* המתנ"ס מתחייב למינימום 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו- שבועי.
* ההרשמה לחוגים הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
* התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .
* פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים, שמונה משתתפים ומעלה.
* הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בחוגים בהתחשבות מרבית המשתתפים.
* אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות החוג, למעט היעדרות שבועיים ומעלה רצוף באישור רפואי או אישור חופשה .
* בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר (עד סוף חודש יוני).
* לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.
* משתתף/ת החייב/ת כספים למתנ"ס לא יורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת הפעילות תשע"ז עד הסדרת החוב.
* הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.
* הודעה על שינוי בלתי צפוי של חוג/פעילות תינתן באמצעות sms . יש לוודא שיש בידי המתנ"ס מספר נייד עדכני.
* על הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת המגורים, טלפון, נייד, פרטי כרטיס האשראי, פרטי חשבון בנק.

הנחות

* עבור חוג נוסף תינתן הנחה 5% לחוג שני, 10% שלישי 15% רביעי על הזול מבניהם, ההנחות לחוגים וקייטנות בלבד.
* לתושבי רמת שיקמה תינתן הנחה 10% על כל חוג.
* לקבלת הנחות נוספות ניתן לקבל במזכירות טופס ועדת הנחות למפעלי בית עמנואל לתושבי רמת גן בלבד, למקבלי הנחה ממפעלי בית עמנואל לא יינתנו כפל הנחות (תושב שכונה). 

ביטול השתתפות

* ביטול חוג יעשה אך ורק באמצעות טופס ביטול, במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
* יש לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. סיום חוג רק בסוף חודש.
* ביטול חוג יכנס לתוקפו יומיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המתנ"ס . המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול תקופת התשלום.
* העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש. במידה ויש מקום בקבוצה.
* אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

אמצעי תשלום

* תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים ,הוראת קבע מראש לכל שנת הפעילות. מומלץ להירשם ולשלם דרך האתר המאובטח של המתנ"ס www.shikma.org לתשומת לבכם! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה.
* שעות קבלת קהל: ימים א' – ה' בוקר משעה 8:30 – 13:00 אחה"צ משעה 16:00 – 19:00.

הצהרת בריאות למשתתפים בפעילויות המתנ"ס

* אני מצהיר/ה בזאת ש- אני / בני / בתי רשאי/ת להשתתף בפעילות המתנ"ס ואין לי/לו/לה כל בעיה רפואית המונעת השתתפותי/ו/ה בפעילות המתנ"ס .
* במידה ויחול שינוי במצב הבריאות אני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס .
* אני מאשר/ת למתנ"ס לעשות שימוש בצילומים שצולמו בחוגי

פרטי המשלם:
מין
פרטי הנרשם (יש למלא לכל משתתף טופס נפרד):
מין
הצהרת בריאות
אנו מאשרים כי הנרשם אינו סובל מכל מחלה ואינו לוקח תרופות.
• המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים או הוראת קבע יש להגיע למשרדי המזכירות.
• הריני מאשר בחתימתי שקראתי את נהלי המתנ"ס ואני מחויב להם.
חתימה
צרו קשר:
  • מתנס רמת שיקמה
  • שלם 32
  • רמת גן
  • 03-6311410
  • פקס: 03-6314789
מתנסנט חוגים