חיפוש באתר

טפסים

בקשה לביטול השתתפות בחוג

ובתיאום עם מדריך החוג/ פעילות
הזיכוי יעשה חודש מתאריך הגשת הבקשה
ידוע לחתום מטה, כי למתנ"ס עומדת זכות, לחייב את המבקש עבור הוצאות שיחויב בהן המתנ"ס עבור עמלות, ביטול צ'קים ועמלות עבור צ'קים חוזרים במידה ויהיו.
חתימה:
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות