חיפוש באתר

טפסים

הצהרת בריאות

הנני מצהיר/ה בזאת: לא ידוע לי על רגישויות או מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות בכל הפעילויות הנדרשות במסגרת החוג. אם לא ידוע לך על מגבלה, דלג/י על הסעיפים הבאים והוסיפו חתימתכם בתחתית הדף. יש לי לבני / בתי מגבלות בריאותיות במידה ויש מגבלה כלשהי יש לצרף אישור רפואי.
הריני מאשר/ת שקראתי וידוע לי שכל התנאים המפורטים לעיל הם חלק מהנהלים הכלליים של המתנ"ס כפי שמצוינים. אני מתחייב/ת להודיע להנהלת המתנ"ס על כל שינוי שיחול במצב בריאותי / של בני/בתי.
חתימת המשתתף /ת בחוגי המתנ"ס :
חתימת הורי הילד/ה המשתתף/ת בחוגי המתנ"ס :
צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות