חיפוש באתר

טפסים

תקנון תו סגול

הנחיות למילוי הטופס:

להורדת התקנון לחצו כאן

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

* שנת הפעילות בחוגי המרכז הקהילתי מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח. * בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשה והחגים במהלך השנה. ימי חג (ראש השנה, כיפור וסוכות בהם המשק סגור יקוזזו ממחיר החוג). * המרכז מתחייב למינימום 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו- שבועי. * ההרשמה לחוגים הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו. * התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. * פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים, שמונה משתתפים ומעלה. * הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בחוגים בהתחשבות מרבית המשתתפים. * אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות החוג, למעט היעדרות שבועיים ומעלה רצוף באישור רפואי או אישור חופשה. * בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר (עד סוף חודש יוני או בשבוע הראשון של יולי). * לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. * משתתף/ת החייב/ת כספים למרכז לא יורשה להירשם לפעילות המרכז בשנת הפעילות תשע"ז עד הסדרת החוב. * הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת. * הודעה על שינוי בלתי צפוי של חוג/פעילות תינתן באמצעות sms. יש לוודא שיש בידי המרכז מספר נייד עדכני. * על הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת המגורים, טלפון, נייד, פרטי כרטיס האשראי, פרטי חשבון בנק. * קביעת שיעור ניסיון בכלי נגינה ושיעורים פרטיים בלמידה, יגבה תשלום מראש. ובהרשמה יגבה תשלום שנתי כמו שאר החוגים.

הנחות * עבור חוג נוסף תינתן הנחה 5% לחוג שני, 10% שלישי 15% רביעי על הזול מבניהם, ההנחות לחוגים וקייטנות בלבד. * לתושבי רמת שיקמה תינתן הנחה 10% על כל חוג. * לקבלת הנחות נוספות ניתן לקבל במשרד טופס ועדת הנחות למפעלי בית עמנואל לתושבי רמת גן בלבד, למקבלי הנחה ממפעלי בית עמנואל לא יינתנו כפל הנחות (תושב שכונה).

ביטול השתתפות * ביטול חוג יעשה אך ורק באמצעות טופס ביטול, במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. * יש לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המרכז ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. סיום חוג רק בסוף חודש. * ביטול חוג יכנס לתוקפו יומיים מיום הגשת טופס הביטול במשרד המרכז. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במשרד המרכז. בכל מקרה חייב מבקש הביטול תקופת התשלום. * העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש. במידה ויש מקום בקבוצה. * אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

אמצעי תשלום * תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים ,הוראת קבע מראש לכל שנת הפעילות. מומלץ להירשם ולשלם דרך האתר המאובטח שלנו. לתשומת לבכם! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. * שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בוקר משעה 8:30-13:00 אחה"צ משעה 16:00-19:00.

הצהרת בריאות למשתתפים בפעילויות המרכז הקהילתי * אני מצהיר/ה בזאת שאני/בני/בתי רשאי/ת להשתתף בפעילות המתנ"ס ואין לי/לו/לה כל בעיה רפואית המונעת השתתפותי/ו/ה בפעילות המרכז. * במידה ויחול שינוי במצב הבריאות אני מתחייב/ת להודיע למרכז.

* לא יכנס למרכז משתתף שעם חום מעל 8 מעלות בהתאם לתו הסגול

יש למלא הצהרת בריאות שעה לפני הגעה למרכז באמצעות קישור באתר. * אני מאשר/ת למרכז לעשות שימוש בצילומים שצולמו בחוגי המרכז.

פרטי המשלם:

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות