ציור - ציור יום רביעי

שלוחה יום ושעות החוג מורה/מדריך
מתנ"ס רמת שיקמה רביעי 12:00 - 09:30
event_img
ציור עם אירית

מעוניין לקבל מידע נוסף על ציור - ציור יום רביעי