נהלי הרשמה
התשלום לחוגים הינו שנתי. ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע, כרטיס אשראי, מזומן או צ'קים.
הרישום מתבצע דרך אתר האינטרנט של מתנ"ס רמת השקמה ובמזכירות המתנ"ס.
התשלום עבור חודשים ספטמבראוקטובר יהיה באופן יחסי עפ"י מס' המפגשים בהם יתקיים החוג. לדוגמא: חוג אשר נערך ביום ג' , ואשר יתקיימו בו 2 מפגשים מתוך 4 אפשריים, התשלום יהיה 50% על חודש זה.
הנחה עבור שני אחים ואו חוג שני, יזכה את הנרשם ב 5% על החוג הזול מביניהם, ו 10% מהחוג השלישי והלאה.
ניתן לקבוע רישום לאימון ניסיון ללא עלות (באמצעות אימייל לעידן). החל מהמפגש השני יחוייב התלמיד לבצע רישום מסודר לחוג.
פתיחת חוג מותנית במינימום של 12 משתתפים.


נהלי העברה מחוג לחוג
כיצד מבצעים העברה מחוג לחוג?
עליכם להודיע לרכז החוג על רצונכם לעבור לחוג אחר. העברה מחוג לחוג תתבצע רק בתחילת כל חודש - לא תתאפשר העברה מחוג לחוג במהלך החודש.


נהלי ביטול השתתפות בחוג
אם החלטתם לבטל את השתתפות ילדכם בחוג, עליכם להודיע על כך למנהל החוגים באמצעות
אימייל עד לתאריך ה- 21 בחודש.
המשתתף בחוג יסיים את פעילות החוג והתשלום של אותו חודש, והחל מהראשון לחודש שאחריו לא ישתתף יותר בחוג.
מתאריך 01.04.22 ואילך,לא ניתן יהיה לבטל חוג, אלא במקרים מיוחדים וחריגים בלבד.


כללי
החוגים והפעילויות במועדון בית ספרי פועלים בימים ובשעות שפורסמו על ידינו עד סוף חודש יוני, פרט לימים בהם לא מתקיימים לימודים.
בחופשת חנוכה ופסח יתקיימו ימים מרוכזים של החוגים, וכן יוחזרו מפגשים שבוטלו.
בימים בהם תתקיים פעילות אחה"צ בביה"ס, כמו: יום הורים, טקס יום הזיכרון בערב, שבוע החינוך וכו', החוגים יסתיימו בשעה שונה או לא יתקיימו בכלל. ימים מיוחדים אלו יימסרו בהודעה מוקדמת.

 

שנת פעילות גופנית בריאה ופורייה.

 

img