מרכז קהילתי רמת שיקמה – ייעוד

מרכז קהילתי רמת שיקמה מאפשר לכל אדם להביא עצמו לידי ביטוי,

ללמוד, להתפתח, ליהנות ולהיות שותף פעיל בעשייה.

צוות המרכז קשוב לצרכי הקהילה ומעודד את התושבים למעורבות וליזמות חברתית.

המרכז מהווה מקום מפגש וחיבור בין מגוון אוכלוסיות ומחזק את תחושת השייכות והערבות ההדדית בקהילה.

 

מטרות על / אסטרטגיה

• המתנ"ס ישות קהילתית משמעותית עבור הקהילה.

• למרכז שותפות אסטרטגית עם הרשות המקומית

• פעילויות ותוכניות המתנ"ס מבוססות על מיפוי קהילתי

• המרכז מהווה מצע למצוינות אישית , קבוצתית וקהילתית.

• הקהילה שותפה ומשפיעה על העשייה במתנ"ס.

• מגוון האוכלוסיות חשות יותר כבוד ואמון הדדי.

• צוות המרכז מגובש, מלוכד ופועל בסינרגיה , תוך חדוות יצירה.

• כמות המשתתפים בפעילות המרכז הולכת וגדלה.

• למרכז איתנות כלכלית.

• המרכז הקהילתי מותאם פיזית ותחזוקתית לטובת הפעילות.

 

 

 

img