קהילה נגישה

תוכנית משותפת של עיריית רמת גן, האגף לעבודה קהילתית החברה למתנ"סים, משרד העבודה והרווחה והג'וינט ישראל.

התוכנית באה לתת מענה לתושבים בעלי צרכים מיוחדים.

הפעילות ממוקדת בתחום החברתי, הפיזי וההסברה ומונחית על ידי ועדת היגוי עירונית ותושבים פעילים.

רכזות הפרויקט:

מרגו פרץ – מתנ"ס

ריקי ברדה – עיריית ר"ג

img