ההנהלה וצוות העובדים

  • חברת הנהלה, ועדת תרבות וקהילה - אירית מנדלסון
  • personטלפון
  • personמייל